سیما اسودی – درباره هوش مصنوعی

ضبط تصویری جلسه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ برابر با ۱۷ آوریل ۲۰۲۴ فوروم مباحثات سیاسی نظری. موضوع این جلسه هوش مصنوعی و سخنران آن سیما اسودی بود.

یاسمین میظر – ایران و نیروهای نیابتی‌اش: حزب‌الله لبنان

ضبط صوتی و تصویری جلسه ۱۳ مارس ۲۰۲۴ برابر با ۱۳ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ فوروم مباحثات سیاسی نظری درباره روابط ایران و نیروهای نیابتی آن با تمرکز بر حزب‌الله لبنان.

امیر کیانپور – اعصار سرمایه‌داری: تاسیس منطقی-تاریخی سرمایه نزد مارکس به میانجی شلینگ

ضبط تصویری و صوتی جلسه ۶ مارس ۲۰۲۴ برابر با ۱۶ اسفند ۱۴۰۲. عنوان این جلسه اعصار سرمایه‌داری: تاسیس منطقی-تاریخی سرمایه نزد مارکس به میانجی شلینگ و ارائه کننده بحث امیر کیانپور بود. این جلسه در کاربر زووم برگزار شد.

مایک مکنیر – امپریالیزم انگلیس و ایران

ضبط تصویری و صوتی گفتار مایک مکنیر با موضوع امپریالیزم انگلیس و ایران، همراه با زیرنویس فارسی این جلسه در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۴ در کاربر زووم برگزار شد. ضبط تصویری بخش معرفی بحث حاوی زیرنویس فارسی است.

یاسمین میظر – برداشتهای نشریه کریتیک از ماهیت اتحاد جماهیر شوروی

ضبط تصویری و صوتی جلسه ۲۱ فوریه ۲۰۲۴، برابر با ۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ فوروم مباحثات سیاسی نظری با گفتاری از یاسمین میظر درباره برداشتهای نشریه کریتیک از ماهیت اتحاد جماهیر شوروی.

امیر کیانپور – استعمارزدایی از ماتریالیسم تاریخی

ضبط تصویری و صوتی جلسه فوروم مباحثات سیاسی نظری با گفتاری از امیر کیانپور با عنوان «به سوی استعمارزدایی از ماتریالیسم تاریخی: سرمایه و همزمانی امر ناهمزمان». این جلسه در تاریخ ۷ فوریه ۲۰۲۴ برابر با ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ در کاربر زووم برگزار شد

مراد فرهادپور – نگاهی به مفهوم دولت(بخش۲)

ضبط تصویری و صوتی  گفتار دوم مراد فرهاپور درباره مفهوم دولت در فوروم مباحثات سیاسی نظری. این جلسه در تاریخ چهارشنبه ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴ برابر با ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۲ در کاربر زووم برگزار شد

محمد مالجو – موانع رشد اقتصادی در ایران: سنجش اسلام سیاسی و نولیبرالیسم

ضبط تصویری جلسه ۲۴ ژانویه ۲۰۲۴ برابر با ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ نشریه کریتیک.

تراب ثالث – دوره بندی سرمایه‌داری جهانی (بخش۱)

ضبط تصویری و صوتی جلسه ۱۷ ژانویه ۲۰۲۴ برابر با ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ فوروم مباحثات سیاسی نظری. در این جلسه تراب ثالث درباره مفهوم دوران، رابطه آن با سرمایه‌ وانکشاف سرمایه‌داری بحثی مقدماتی را ارائه کرد. علاوه بر این، نقد تئوری افول لنین، تئوری بحران و همچنین مسئله انباشت بدوی سرمایه‌داری از دیگر موضوعاتی بودند که در این جلسه به آنها اشاره شد.

کامبیز سخایی – مارکس و دولت مدرن: نقد فلسفه حق هگل

ضبط تصویری و صوتی جلسه مارکس و دولت مدرن: نقد فلسفه حق هگل، بخشی از سلسله بحثهای درباره شکلگیری اندیشه‌های مارکس جوان با گفتاری از کامبیز سخایی. این جلسه در تاریخ ۱۰ ژانویه ۲۰۲۴ برابر با ۲۱ دی ماه ۱۴۰۲ در کاربر زووم برگزار شد

مراد فرهادپور – نگاهی به مفهوم دولت

بحثی مقدماتی از مراد فرهادپور درباره دولت و خشونت و انقلاب در تکثر و پویش تاریخی‌شان. این جلسه در تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳ در کاربر زووم برگزار شد

موشه ماخوور – جنگ اسرائیل – غزه

گفتگو با موشه ماخوور درباره جنگ اسرائیل – غزه. این گفتگو ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳ انجام شده و در جلسه ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳ فوروم مباحثات سیاسی نظری پخش شده است

کامبیز سخایی – مارکس و آزادی ( بخش۲ )

مفهوم آزادی نزد مارکس چه تفاوتی با تعاریف لیبرالی این مفهوم دارد؟ جایگاه خلاقیت و آفرینندگی در درک مارکس از آزادی کجاست؟ چگونه می‌توان با کمک مارکس رابطه انسان با انسان و با هستی اجتماعی را بهتر فهمید و برای دگرگون کردن آن تلاش کرد؟ اینها بخشی از محورهای گفتار کامبیز سخایی بودند. این جلسه در تاریخ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳ در کاربر زووم برگزار شد

یاسمین میظر – چپ ایران و مسئله امپریالیزم

مشکل چپ ایران چیست؟ رابطه آن با چپ بین‌المللی چگونه است؟ واقعیت امپریالیزم در رویکرد و در عمل چپ ایران چگونه بازتاب می‌يابد؟ نقش ما در این رابطه چیست؟ اینها بخشی از محورهای صحبت یاسمین میظر در این جلسه است. این جلسه در تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۲۳ در کاربر زووم برگزار شد

مهرداد وهابی – رژیم انباشت تحت سرمایه داری سیاسی اسلامی

 ضبط تصویری و صوتی سخنرانی مهرداد وهابی با عنوان «رژیم انباشت تحت سرمایه‌داری سیاسی اسلامی». مهرداد وهابی در ابتدا خاستگاه تئوریک و اهمیت مفهوم رژیم انباشت را توضیح داده و در ادامه به چیستی رژیم انباشت در ایران معاصر و بخصوص نقش کلیدی مفهوم انفال در فهم این رژیم میپردازد. این جلسه در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳ در کاربر زووم برگزار شد

پرویز صداقت – وبینار نشریه کریتیک

دوگانه ناسیونالیسم و سیاست هویت گرا در برابر جنبش ژینا. این جلسه در تاریخ بیست و دوم نوامبر ۲۰۲۳ در کاربر زووم برگزار شد

تراب ثالث – استراتژی انقلابی (بخش ۲)

ادامه بحث تراب ثالث درباره استراتژی انقلابی. در بخش اول بحث، تاریخچه تئوریک مفهوم استراتژی انقلابی مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه تراب ثالث از این میگوید که چگونه باید این مفهوم را در مورد مشخص ایران بررسی کنیم. این جلسه در تاریخ پانزدهم نوامبر ۲۰۲۳ در کاربر زووم برگزار شد

یاسمین میظر – هوش مصنوعی

در جلسه سوم از بحثهای فوروم مباحثات سیاسی نظری یاسمین میظر درباره کارکرد و محدودیتهای تکنولوژی هوش مصنوعی و بخصوص جنبه‌های سیاسی و اجتماعی آن بحثهای جالب و آموزنده‌ای را مطرح کرد. ضبطی که میبینید مربوط است به بخش ارائه بحث. این جلسه در تاریخ هشتم نوامبر ۲۰۲۳ در کاربر زووم برگزار شد. برای اطلاع از برنامه‌های بعدی و همچنین مشاهده و شنیدن ضبط برنامه‌ها به سایت صدای انقلاب مراجعه کنید

کامبیز سخایی – مارکس و آزادی

در جلسه اول از سلسه بحثهای «درباره شکلگیری اندیشه‌های مارکس جوان» کامبیز سخایی مقدماتی را درباره جنبه‌های مختلف مفهوم آزادی و اهمیت آن در اندیشه مارکس ارائه داد. صدا وتصویر اولی که مشاهده میکنید مربوط است به بخش اول جلسه یعنی ارائه بحث. ضبط بعدی مربوط است به بخش پرسش و پاسخها. این جلسه در تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۲۳ در کاربر زووم برگزار شد.

تراب ثالث – استراتژی انقلابی: بررسی تاریخچه تئوریک این مفهوم

جلسه اول از سلسه بحث‌ها درباره اهداف و اصول سوسیالیسم انقلابی؛ در این جلسه تراب ثالث به سراغ ریشه‌های تاریخی مفهوم «استراتژی انقلابی» رفت و اهمیت آنرا در تحولات انقلابی قرن نوزدهم و بیستم شرح داد. صدا وتصویر اولی که مشاهده میکنید مربوط است به بخش اول جلسه یعنی ارائه بحث. ضبط بعدی مربوط است به بخش پرسش و پاسخها. این جلسه در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳ در کاربر زووم برگزار شد