حذف دانشجو، جذب رزمجو

حذف دانشجو، جذب رزمجو بیانیه فعالین دانشجویی دانشگاه تهران در واکنش به پذیرش نیروهای حشدالشعبی به عنوان دانشجو پیش‌ از این نیز به‌اصطلاح استادان وابسته

بخوانید »

منشور آزادی، رفاه، برابری

ما امضاکنندگان زیر بر این باوریم که جامعۀ ایران در شرایط خطیر و سرنوشت‌سازِ کنونی به منشوری نیاز دارد که همچون پرچمی جنبش کارگری را حول آزادی، رفاه، و برابری متحد کند. این منشور، در عین همسویی با جنبه‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانۀ جنبش «زن، زندگی، آزادی»، با تثبیت، تحکیم، و تضمین این جنبه‌ها و نیز ارتقای سطح رفاه کل جامعه و بدین‌سان افزایش توان مادی، فکری، و فرهنگیِ کارگران از محل ثروت تولیدشده در جامعه («تولید ناخالص ملی») راه را برای مبارزۀ طبقۀ کارگر بر ضد سرمایه‌داری هموار می‌سازد. به‌نظر ما، دست‌یابی جامعه به آزادی، رفاه، برابری و هموارشدن راه مبارزه با سرمایه‌داری در گرو تحقق خواست‌های زیر به نیروی دموکراسی شورایی و سرمایه‌ستیز طبقۀ کارگر است

بخوانید »

ضرورت تشکل انقلابی دانش آموزان

ما همه‌ی تمام تشکلات، کمیته‌ها، شوراها و… غیره در سراسر ایران که در طول این شش ماه خیزش انقلابی به صورت عملی در میدان حضور داشته‌اند را فرا می‌خوانیم که شرایط ایجاد تشکلهای دانش‌آموزی را فراهم کنیم. .

بخوانید »