فراخوان به تشکیل کمیته های صدای انقلاب ایران

پس از گذشت چهار ماه از خیزش عظیم «زن، زندگی، آزادی»، اینک بیش از پیش نیاز به تقویت و انعکاس صدای انقلاب ایران احساس می‌شود. در جبهۀ داخلی، با تعمیق و گسترش مکانیزم‌های سرکوب علیه انقلابیون، باید دوچندان برای بازتاب ندای آزادی‌خواهی کوشید. و در جبهۀ خارجی، با فعال شدن فزایندۀ مکانیزم‌های همیشگی بازنمایی سوگیرانه و نمایندگی از بالا، باید به صورت مضاعف برای جلوگیری از ترجمه‌های نادرست، مغرضانه و جهت‌دار این ندا به مبارزه برخاست.

بخوانید
Previous
Next

باز هم درباره‌ی شرّ ابتذال – محمدرضا نیکفر

پیام جنبش “زن، زندگی، آزادی” آزادی و برابری بود. طرفداران رژیم کهنه اینک فعال‌تر از همیشه علیه این آرمان عمل می‌کنند. نمی‌توان وعده‌ی آزادی داد، در همان حال کف زد برای میرغضبی که می‌گوید اشکال رژیم کهنه آن بود که به اندازه‌ی کافی آزادی‌کش نبود.

بخوانید »

دوگانه ناسیونالیسم و سیاست هویت گرا در برابر جنبش ژینا – پرویز صداقت

جدای از نقش تعیین‌کننده‌ی سازوبرگ‌های سرکوب در افول و توقف نسبی جنبش، چه عوامل درونی دیگری و در حقیقت کدام گفتمان‌ها نقشی بازدارنده در این جنبش ایفا می‌کنند و در نهایت می‌توانند پیروزی آن را ناممکن سازند.

بخوانید »

نماهنگ فلسطین

این نماهنگ کاری از جنبش تی وی است ، بر روی اثر ماندگار جعفر حسن، خواننده کورد اهل خانقین که سال گذشته درگذشت.

بخوانید »

سالگرد جنبش زن، زندگی، آزادی – کامبیز سخایی

جنبش انقلابی ایران با مطرح کردن درخواست‌های اونیورسال و آزادیخواهانه زنان و کارگران و روشنفکران محملی بوجود آورده که گروههای اجتماعی دیگر مثل خلقهای ستم دیده و معتقدین به باورهای غیر اسلامی و ضد اسلامی و خلاصه همه ستمدیدگان ملی و قومی و جنسی و عقیدتی، رهایی خود را در آیینه آن مجسم ببینند. بکوشیم که هرچه زودتر آمال و آرزوهای این جنبش را تحقق دهیم.

بخوانید »

چرا شکنجه و اعدام؟ – ی.کهن

چرا قیام وسیع توده‌ای سال ۱۳۵۷ نقطه‌ی پایانی بر چرخه‌ی شوم شکنجه، زندان و اعدام نگذاشت؟ چرا بخش وسیع کسانی که برای استقرار آزادی، برابری‌ و عدالت ا‌جتماعی به‌پا خاسته بودند، از احکامِ‌ِ مرگ دستگیرشدگانِ روزها و ماه‌های نخستین قیام دفاع کردند؟ چرا آنان به جرگه‌ی خون‌خواهان پیوستند، خون را با خون شستند و از باستیل‌‌[1]های تصرف شده‌ای که از اُسرا و زندانیان انباشته می‌شد، حمایت کردند؟ چرا با روبسپیر‌ها و سن‌ژوست‌ها هم‌صدا شدند تا باردیگر گیوتین بر گردن‌ها فرود آید؟ چرا هم‌گام با مرگ‌آفرینان، طنابِ دار به‌دست، به‌دنبال گردن‌های تازه گشتند؟

بخوانید »

منشور آزادی، رفاه، برابری

ما امضاکنندگان زیر بر این باوریم که جامعۀ ایران در شرایط خطیر و سرنوشت‌سازِ کنونی به منشوری نیاز دارد که همچون پرچمی جنبش کارگری را حول آزادی، رفاه، و برابری متحد کند. این منشور، در عین همسویی با جنبه‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانۀ جنبش «زن، زندگی، آزادی»، با تثبیت، تحکیم، و تضمین این جنبه‌ها و نیز ارتقای سطح رفاه کل جامعه و بدین‌سان افزایش توان مادی، فکری، و فرهنگیِ کارگران از محل ثروت تولیدشده در جامعه («تولید ناخالص ملی») راه را برای مبارزۀ طبقۀ کارگر بر ضد سرمایه‌داری هموار می‌سازد. به‌نظر ما، دست‌یابی جامعه به آزادی، رفاه، برابری و هموارشدن راه مبارزه با سرمایه‌داری در گرو تحقق خواست‌های زیر به نیروی دموکراسی شورایی و سرمایه‌ستیز طبقۀ کارگر است

بخوانید »

ضرورت تشکل انقلابی دانش آموزان

ما همه‌ی تمام تشکلات، کمیته‌ها، شوراها و… غیره در سراسر ایران که در طول این شش ماه خیزش انقلابی به صورت عملی در میدان حضور داشته‌اند را فرا می‌خوانیم که شرایط ایجاد تشکلهای دانش‌آموزی را فراهم کنیم. .

بخوانید »

از منشور اجتماعی تا دموکراسی اجتماعی: کدام نقشه استراتژیک برای آینده؟ – امیر کیان‌پور

یادداشت‌ پیش‌رو نگاهی است به دو دورنمای استراتژیکی که می‌تواند مبنای توافق عمومی فرودستان و ستم‌دیدگان در جغرافیای ایران باشد: تشکیل مجلس اجتماعی قانون اساسی و ایجاد مناطقی برای دفاع

بخوانید »

درباره «منشور مطالبات حداقلى» تشکل‌ های صنفی و‌مدنی – تراب ثالث

انتشار این منشور همانطور که انتظار آن می‌رفت با واکنش گسترده‌ای روبرو شده‌ است که طیفی به ‌وسعت تایید تا تکذیب کامل را در بر می‌گیرد. هرچند این نوشته را باید در بخش انتقادی این طیف قرار داد، اما می‌توان نشان داد اغلب انتقاداتی که تاکنون منتشر شده به مشکلات اصلی نپرداخته‌اند و خود از همان جایگاه و دیدگاه غلطی نوشته شده‌اند که نویسندگان منشور نیز تا اندازه زیادی از آن متاثرند.

بخوانید »

جبهه‌ی واحد و دموکراسی‌خواهی در گفتگو با مراد فرهادپور

مراد فرهادپور چهارمین چهره‌ی فکری‌ست که در امتداد سلسله‌گفتگو‌های «انکار» در ارتباط با خیزش «زن، زندگی، آزادی» به‌سراغش رفته‌ایم. مانند گفتگوهای پیشین، در این‌جا نیز پای بسیاری از مسائل و ایده‌های مهم به میان آمده است و بنا بر ماهیت باز و گشوده‌ی این گفتگوها تلاش کرده‌ایم تا حد امکان آن‌ها را بسط داده و محدوده‌های‌شان را بسنجیم.

بخوانید »