در حمایت از منشور اتحادیه‌های کارگری و تشکل‌های مدنی مستقل ایران

تدوین منشور«مطالبات حداقلی» توسط ۲۰ اتحادیه مستقل نیروی‌کار و انجمن‌های‌ مدنیِ ایران، که دیری است در خط مقدم کارزارها و مبارزاتِ پیشرو کشور قرارداشته‌اند اتفاق مبارکی است!

0 دیدگاه